Safai'den Bir Çeviri

"Tanrı Öldü!" Söyleminin Ardından
İncil'in Zen Gözüyle İrdelenişi

... Eğer, "Ne öğretir bu Zen?" diye sorsalardı, "Hiçbir şey!" derdim. Zen'deki tüm öğretiler kişinin öz usundan fışkırır. Biz, kendi kendimize öğretiriz.
D.T.SUZUKİ

... Hıristiyanlık için yeni yaşam, birileri kilisede ayağa fırlayıp, "İsa'yı andınız mı ağzınızı yıkayın!" dediği gün başlayacaktır.
ALAN WATTS

Avuçlayıverin suyu, ay ellerinizde işte. Okşayın çiçekleri, bahar koksun giysiniz.
ZEN ORMANI'NDAN

... Eğer kişinin bir öğretiye ilişkin görüşleri berraklık kazanmışsa, ne diğer öğretileri engeller, ne de kendi öğretisini benimsetmek için zorlayıcı davranır o.
H. BENOİT

Benim Tanrı'ya bakmakta olduğum gözüm, Tanrı'nın da bana bakmakta olduğu gözle benzerlik taşır. Benim ve Tanrı'nın gözü bir ve aynıdır. Görürken de 'bir'dir, bilirken de 'bir'dir, severken de 'bir'dir onlar.
MEİSTER ECKHART

Gerçek devrim, sağ ya da solun kendine özgü kalıpları içinde gerçekleşen değil, kişinin değer yargılarında oluşturabildiği köklü değişimlerdir.
J. KRİSHNAMURTİ

İnanıyorum ki insan yetkinleşebilir ve dilerse ereklerine ulaşabilir. (...)Eğer birey 'yaşam'ı yeğleyip, erişkinleşmeyi erek edinmiyorsa, yıkıcılaşmayı ve canlı bir cesede dönüşmeyi yeğleyecektir.
ERİCH FROMM