Safai'den Bir Derleme

Öykülerde Sûfîler Sûfîler'den Öyküler I
"Kâbe'yi Yakacağım!" Dedi Şeyh Şiblî

Şeyh Şiblî'yi avcunda bir kor ile koşarken görenler, nereye gitmekte olduğunu sordular ona.
"Kâbe'yi yakacağım!" dedi, Şeyh Şiblî;
"... Böylece halk, Kâbe yerine
Kâbe'nin Tanrı'sı ile baş başa kalabilecek!"

 

Öykülerde Sûfîler Sûfîler'den Öyküler II
"Cehennemi Söndüreceğim!" Dedi Râbia

Râbia'yı bir elinde meşale, diğerinde dolu bir kovayla yolda görenler, ateş ve suyla ne yapacağını sordular ona.
"Cennet'i ateşe verecek, Cehennem'i de söndüreceğim.
Böylece, Tanrı'ya Cennet umuduyla ya da Cehennem korkusuyla kulluk etmekte olanların
gerekçeleri ortadan kalkacak." dedi, bilge Sûfî.